Tina Steinbach

http://tinasteinbach.com/files/gimgs/th-6_2018_saison4_2_1000.jpg
Saison no. 4.2

Mischtechnik auf grauer Linoldruck-Fläche, 29,7cm x 21cm

 
http://tinasteinbach.com/files/gimgs/th-6_2018_saison4_1_1000.jpg
Saison no. 4.1

Mischtechnik auf grauer Linoldruck-Fläche, 29,7cm x 21cm

 
http://tinasteinbach.com/files/gimgs/th-6_2018_saison1_1000.jpg
Saison no. 1

Mischtechnik auf Papier, 39cm x 28,5cm

 
http://tinasteinbach.com/files/gimgs/th-6_2018_6_saison3_1000.jpg
Saison no.3

Bleistift auf Millimeterpapier, 21cm x 29cm

 
http://tinasteinbach.com/files/gimgs/th-6_2018_saison2.jpg
Saison no.2

Bleistift auf Papier, 31cm x 22,5cm